Regionalny oddział w Lublinie

Ruszają zapisy na szkolenia w ramach obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów (ODZ-2019)

3 lipca 2019 r.

Serdecznie zapraszamy na szkolenia w ramach ODZ w Regionalnym Oddziale Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Lublinie.

Pełną ofertę szkoleń znajdziecie Państwo w zakładce SZKOLENIA. 


Aktualnie prowadzimy nabór na poniższe szkolenia:

1) Kodeks spółek handlowych dla biegłych i księgowych

Kurs wchodzi w zakres obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów w 2019 r. i zalicza 8 godzin, w tym 4 z bloku rewizja finansowa i 4 z bloku rachunkowość.

Szkolenie prowadzone przez 2 osoby: biegłego rewidenta oraz radcę prawnego/doradcę podatkowego gwarantuje. 

W trakcie kursu poznasz:

 • funkcjonowanie i organizacjęróżnych rodzajów spółek w świetle KSH,
 • zastosowanie przepisów KSH w procesie badania sprawozdania finansowego,
 • usługi atestacyjne wykonywane przez biegłych rewidentów wynikające z KSH: podziały, łączenie i przekształcanie jednostek – rolę biegłego rewidenta w procesach restrukturyzacji oraz inne usługi atestacyjne, które są określone w KSH

2) Wykorzystanie procedur analitycznych w procesie badania sprawozdań finansowych

Kurs wchodzi w zakres obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów w 2019 r. i zalicza 16 godzin z bloku rewizja finansowa.

W trakcie kursu:

 • poznasz wymogi dotyczące możliwości i obowiązku stosowania procedur analitycznych na różnych etapach badania, wady i zalety stosowania różnych narzędzi i technik analitycznych,
 • zdobędziesz wiedzę teoretyczną i praktyczną na temat istoty procedur analitycznych oraz ich powiązania z modelem ryzyka badania,
 • poznasz cztery główne fazy procedur analitycznych występujące bez względu na etap badania a także na specyficzne aspekty związane z możliwością polegania na procedurach analitycznych jako źródle dowodów badania wiarygodności stwierdzeń.

3) Dokumentacja rewizyjna z badania sprawozdań finansowych przedmiotem kontroli przeprowadzanej przez kontrolerów Krajowej Komisji Nadzoru

Kurs zalicza 16 godzin obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w 2019 r.

W trakcie kursu:

 • przedstawimy Ci związek pomiędzy jakością badania sprawozdań finansowych a trafnością ustalonego przez firmę audytorską systemu wewnętrznej kontroli jakości i jego skutecznością.
 • omówimy przedmiot procedur kontroli działalności firm audytorskich i biegłych rewidentów w zakresie: 
 • zwrócimy uwagę na znaczenie poszanowania ustawowych zasad prowadzenia działalności przez firmy audytorskie.

UWAGA! Procedury kontroli KKN tworzone są w oparciu o obowiązujące przepisy prawa i standardy. Pomimo planowanej zmiany organu sprawującego nadzór nad wykonywaniem działalnosci przez biegłych rewidentów w projekcie nowej ustawy(PANA), podstawy prawne kontroli wg aktualnego stanu faktycznego nie ulegają zmianie. 


4) Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Kurs zalicza 4 godz. z bloku rachunkowość i 4 godz. z bloku rewizja finansowa w ramach ODZ w 2019 

W trakcie kursupoznasz zmiany w prawie podatkowym w zakresie CIT, PIT, VAT i innych podatków obowiązujących polskie podmioty gospodarcze. Zajęcia prowadzi doradca podatkowy. Uzyskana wiedza powinna się przełożyć na praktyczną umiejętność biegłego rewidenta w zakresie oceny dostosowania systemów ewidencyjnych do aktualnych wymogów prawa podatkowego oraz konsekwencji zmian prawa podatkowego na sprawozdanie finansowe.

5) Metody wyboru pozycji do badań zgodności i badań wiarygodności

Kurs zalicza 16 godzin z bloku rewizja finansowa w ramach ODZ-2019.

W trakcie kursu:

 • poznasz wymogi dotyczące metod wyboru pozycji do badań, determinantów stosowania, wad i zalet poszczególnych metod,
 • przedstawimy główne etapy procesu próbowania z punktu widzenia badań wiarygodności i zgodności oraz związane z tym podobieństwa i różnice,
 • nabędziesz wiedzę na temat istoty badania wyrywkowego (próbkowania) w rozumieniu KSB 530 oraz jego powiązania z modelem ryzyka badania,
 • nauczysz się posługiwania tablicami i innymi narzędziami ułatwiającymi określenie wielkości próbki i uogólnienie wyników z jej badania na całą populację.

 
Szczegóły w zakładce SZKOLENIA.
Szczegółowe zakresy tematyczne szkoleń w ramach ODZ znajdziecie tutaj

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR