Regionalny oddział w Lublinie

Szkolenie - najważniejsze zmiany w CIT i PIT 2019 i 2020

3 października 2019 r.

W dniu 14 listopada 2019 r. (czwartek) w godz. 9.00-14.00 serdecznie zapraszamy na szkolenie z aktualnych zmian w podatkach dochodowych z Panią Anną Kiersnowską-Drzewiecką (ECDP Warszawa). Szczegółowy program poniżej.

Najnowsze zmiany w CIT – uchwalone i planowane.

Skutki w podatkach dochodowych zaniechania stosowania obowiązkowej podzielonej płatności VAT

Skutki w przychodach i kosztach podatkowych w przypadku dokonania płatności na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Tzw. „ulga na złe długi”

Zasady zmniejszania podstawy opodatkowania o zaliczaną do przychodów należnych wartość wierzytelności o zapłatę świadczenia pieniężnego w rozumieniu art. 4 pkt 1a ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom, która nie została uregulowana lub zbyta (wierzyciel).

Zasady zwiększania podstawy opodatkowania o zaliczaną do kosztów uzyskania przychodów wartość zobowiązania do zapłaty świadczenia pieniężnego w rozumieniu art. 4 pkt 1a ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom, które nie zostało uregulowane (dłużnik).

Zmiana definicji „małego podatnika”.

Prosta spółka akcyjna.

Zasady opodatkowania. Wejście w życie nowych przepisów.

Zmiany w Ordynacji podatkowej 2019 związane z podatkami dochodowymi

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania. 

Brak wysokości korzyści podatkowej. Klauzula a płatnicy.

Definicja korzyści podatkowej i sztuczności działania.

Dodatkowe zobowiązanie podatkowe.

Odpowiedzialność płatnika.

Ograniczenia możliwości wydawania interpretacji w zakresie przepisów zapobiegających unikaniu opodatkowania.

Zmiany w CIT obowiązujące od stycznia 2019 r., z uwzględnieniem najnowszych interpretacji i objaśnień.

Samochody osobowe.

Nowe zasady rozliczania w kosztach podatkowych (amortyzacja, leasing, najem, koszty używania). Nowe zasady prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu.

Zmiany w zakresie podatku u źródła. 

Dopuszczalność stosowania kopii certyfikatów rezydencji. Wypłaty powyżej

2.000.000 zł. – odroczone stosowanie przepisów, czy jednak w każdym przypadku?  Nowe obowiązki płatnika. Opinia o stosowaniu zwolnienia. Zwrot podatku z tytułu wypłaconych należności. Zmiana szczególnej klauzuli przeciwko nadużywaniu zwolnień podatkowych.  Nowa definicja rzeczywistego właściciela. Rzeczywista działalność. Należyta staranność. Co wynika z objaśnień MF?

Koszty uzyskania przychodów. Nowe kategorie – „hipotetyczne odsetki”. Dopłaty. Przekazanie zysku na kapitał zapasowy. Nabycie pakietu wierzytelności.

Preferencyjne opodatkowanie kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

Podatek od dochodów z niezrealizowanych zysków.

Zmiany w zakresie podatku od przychodów z budynków. 

Pakiety wierzytelności – nowe zasady rozpoznawania kosztów.

Uproszczenia dla przedsiębiorców. Niższa stawka podatku.

Zmiany PIT 2019 i 2020

Zwolnienie z PIT dla osób poniżej 26 roku życia

Warunki zwolnienia z podatku dla pracowników i zleceniobiorców do 26 roku życia w 2019 i od 2020 r. Zasady braku poboru zaliczek w stosunku do osób do 26 r. życia. Koszty uzyskania przychodów. Zasady odliczania składek społecznych i zdrowotnych po wprowadzeniu zwolnienia.

Niższy PIT

Podwyższone koszty uzyskania przychodów. Niższa stawka podatku. Zmiana wysokości kwoty zmniejszającej podatek. Pobór zaliczek w okresie przejściowym.

Zmiany PIT/ PIT Płatnik 2019 – podsumowanie

Danina solidarnościowa i składki na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. 

50% koszty uzyskania przychodów dla twórców.

Zmiana zasad poboru zaliczek przez płatników. 

Podstawy schematów podatkowych w odniesieniu do podatków dochodowych. 

Czym jest schemat podatkowy?  Przykłady schematów podatkowych w podatkach dochodowych.

Wykładowca:
Zastępca Dyrektora Departamentu ds. Podatków Bezpośrednich w ECDP TAX Mazur i Wspólnicy sp.k. Prawnik, doradca podatkowy

Wieloletni współpracownik podmiotów zajmujących się doradztwem podatkowym. Z podatkami nieprzerwanie związana od 1999 r. Na co dzień zajmuje się sporządzaniem opinii i udzielaniem konsultacji podatkowych a także nadzorem merytorycznym nad opiniami i raportami podatkowymi. Przez ostatnie lata uczestniczyła w audytach podatkowych, sporządzała odwołania od decyzji organów podatkowych oraz skargi do sądów administracyjnych.

Autorka licznych artykułów o tematyce podatkowej m.in. na łamach Rzeczpospolitej, Dziennika Gazety Prawnej i portali tj.: Podatki.biz, Money.pl. Współautorka publikacji książkowych: „Opodatkowanie akcyzą wyrobów węglowych”, „Komentarz do ustawy o podatku od towarów i usług”, „Leasing w ujęciu podatkowym, bilansowym oraz prawnym”. Doświadczony wykładowca. Prowadzi szkolenia m.in. z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych oraz od osób fizycznych.

Specjalizacje: doradztwo podatkowe, podatki bezpośrednie, PIT, CIT

Szczegółowe informacje na temat miejsca szkolenia osoby zapisane otrzymają mailowo. 

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR