Regionalny oddział w Lublinie

18.03.2021 r. - SZKOLENIE - Podatek VAT 2021

9 lutego 2021 r.

Nowe zasady wynikające z nowelizacji SLIM VAT. Pierwsze refleksje po stosowaniu JPK_V7.

SLIM VAT – czyli nowelizacja upraszczająca rozliczenia w VAT:
 1. nowe zasady potwierdzania faktur korygujących in minus – czy będzie to uproszczenie dla podatników,
 2. sposób ujęcia faktur korygujących in plus w rozliczeniu podatkowym – nowe regulacje,
 3. ujęcie korekt przez nabywcę – skutek ww. zmian przepisów,
 4. nowe zasady przeliczenia wartości wykazanych w walucie obcej – jakich przypadków będzie to dotyczyć?
 5. Nowy załącznik nr 15 do ustawy o VAT,
 6. WIS – czas funkcjonowania jako ochrony podatnika,
 7. Zmiany MPP – nowa propozycja potrąceń
 8. Możliwość odliczenia podatku naliczonego w trzech kolejnych okresach rozliczeniowych,
 9. Prezenty o małej wartości – zmiana limitów,
 10. Zaliczki w eksporcie towarów – wydłużenie okresu na wywóz towarów.

 JPK_V7 – nowe zasady i pierwsze refleksje po wysyłce nowej skonsolidowanej deklaracji:

 1. kto i od jakiego momentu będzie obowiązany składać deklaracje w postaci JPK,
 2. w jaki sposób będą składane e-deklaracje w postaci JPK?
 3. zaostrzenie regulacji dotyczących składania JPK – sankcje za błędy,
 4. co z informacją VAT-27?
 5. nowe rozporządzenie określające sposób prowadzenia ewidencji VAT – nowe symbole dla określonych transakcji jako wymóg poprawności złożonej ewidencji – studium przypadków,
 6. wyjaśnienia Ministerstwa Finansów,
 7. broszura informacyjna o nowym JPK_V7 – na co zwrócić uwagę,
 8. postać graficzna JPK_V7 – prezentacja,
 9. zmiany rozporządzenia – jak ujawniać sprzedaż ewidencjonowaną na kasie rejestrującej i wystawienie do niej faktury,
 10. wystawienie faktury do RO – jaki i kiedy wykazać,
 11. wystawienie faktury do WEW – jak i kiedy wykazać,
 12. wykształcona praktyka organów w stosowaniu nowego JPK_V7,
 13. analiza problematycznych przypadków – pytania i odpowiedzi Ministerstwa Finansów,
 14. objaśnienia podatkowe dotyczące stosowania i wykazania faktur uproszczonych (czyli paragonów z NIP nabywcy)
 15. nowe regulacje wydłużające obowiązek wykazywania paragonów z NIP w ewidencji JPK_V7.

Procedury, procedury i jeszcze raz procedury… w tym schematy MDR i strategia podatkowa – na co zwrócić uwagę, kogo obowiązują nowe obowiązki dokumentacyjne.

Panel dyskusyjny – możliwość zadawania pytań.

Zapisy na szkolenie w zakładce SZKOLENIA.

Potwierdzenie realizacji szkolenia otrzymają Państwo do dnia 15.03.2021 r. Wszelkie dane dotyczące opłaty za szkolenie zostaną przesłane w mailu potwierdzającym realizację szkolenia. 

Zapraszamy!

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR