Regionalny oddział w Lublinie

Szkolenia ODZ 2021

13 maja 2021 r.

Decyzją Rady Regionalnej RO PIBR w Lublinie, w sezonie jesiennym 2021 roku w naszym oddziale planujemy uruchomić następujące tematy szkoleń z zakresu obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów na 2021 rok.

Moduł

Temat

Liczba godzin

Status tematu

2

Aktualizacja wierzy z zakresu prawa podatkowego

8

 

9

Wykorzystanie procedur analitycznych w procesie badania sprawozdań finansowych

16

 

19

Problematyka badania w świetle elektronizacji sprawozdań finansowych i sprawozdań z badania

8

Nowy

20

Rachunek przepływów pieniężnych w ujęciu sprawozdawczym

8

Nowy

22

Najczęściej występujące nieprawidłowości w sprawozdaniach finansowych

8

Nowy

23

Badanie kluczowych obszarów sprawozdania finansowego – część 1 – przychody

16

Nowy

28

Usługi pokrewne i usługi atestacyjne inne niż badanie sprawozdania finansowego – praktyczne zastosowanie KSP, KSUA i KSUP

8

Nowy


Szczegółowe informacje na temat poszczególnych szkoleń znajdziecie Państwo w zakładce SZKOLENIA.
Logo PIBR Przejdź do strony PIBR