Regionalny oddział w Lublinie

IX Walne Zgromadzenie Biegłych Rewidentów Regionalnego Oddziału PIBR w Lublinie

4 marca 2019 r.

Na podstawie  § 23 Statutu Polskiej Izby Biegłych Rewidentów  
 
 
Rada Regionalna
Regionalnego Oddziału
Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Lublinie
 
zwołuje
 
IX Walne Zgromadzenie Biegłych Rewidentów
Regionalnego Oddziału PIBR w Lublinie
które odbędzie się
dnia 6 kwietnia 2019 roku ( sobota)
I termin – godz. 1000
II termin godz. 1010
 
 
w Lublinie, w sali konferencyjnej NOT
ul.
M.C. Skłodowskiej 3
 
 
Serdecznie zapraszamy Panią / Pana do udziału
 w IX  Walnym Zgromadzeniu Biegłych Rewidentów
RO  PIBR w Lublinie
 
 
 
 
Zastępca Prezesa Rady                                                                 Prezes Rady
    Danuta Wójcik                                                                       Henryk Dąbrowski

UWAGA PLIK W ZAŁĄCZENIU:
PORZĄDZEK OBRAD - PROJEKT

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Regionalnej Rady RO PIBR w Lublinie z dnia  30.01.2019 r. w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia Biegłych Rewidentów w pierwszym terminie  w dniu 6.04.2019 r. godz. 1000 i w drugim terminie w dniu 6.04.2019 r. o godz. 1010

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR