Regionalny oddział w Lublinie

Walne Zgromadzenie Biegłych Rewidentów - wyniki wyborów

16 kwietnia 2019 r.

Walne Zgromadzenie Biegłych Rewidentów Regionalnego Oddziału PIBR w Lublinie, które odbyło się 6 kwietnia 2019 r. wybrało Prezesa, Regionalną Radę, Komisję Rewizyjną Regionalnego Oddziału PIBR w Lublinie oraz 7 delegatów na IX Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów.

Prezesem Regionalnej Rady Regionalnego Oddziału PIBR w Lublinie została Joanna Żukowska-Kalita.

Wybrano 6 członków Regionalnej Rady Biegłych Rewidentów, która na pierwszym posiedzeniu ukonstytuowała się następująco:
 • Danuta Wójcik – zastępca prezesa
 • Dorota Mikulska – sekretarz
 • Marek Błaszczak – skarbnik
 • Henryk Dąbrowski
 • Maciej Miotła
 • Stefan Wójcicki
Skład wybranej Komisji Rewizyjnej jest następujący:
 • Waldemar Mikita – przewodniczący
 • Maria Malczewska
 • Grażyna Sas
Delegatami na IX Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów wybrani zostali:
 • Marek Błaszczak
 • Halina Czapczyńska
 • Henryk Dąbrowski
 • Dorota Mikulska
 • Stefan Wójcicki
 • Danuta Wójcik
 • Joanna Żukowska-Kalita
Logo PIBR Przejdź do strony PIBR