Regionalny oddział w Lublinie

Szkolenia


Brak zaplanowanych szkoleń

O oddziale


Regionalne oddziały PIBR powstały w wyniku uchwały I Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów w sprawie powołania Regionalnych oddziałów Krajowej Izby Biegłych Rewidentów (obecnie Polska Izba Biegłych Rewidentów) z 20 czerwca 1992 r. Stanowi ona, że regionalne oddziały powstaną w miejscowościach, w których znajdują się siedziby Okręgowych Oddziałów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (SKwP) i obejmować będą biegłych rewidentów z terenu działania Oddziału Okręgowego SKwP.

Regionalne oddziały zostały utworzone, aby zapewnić właściwe funkcjonowanie PIBR i działalności zawodowej biegłych rewidentów.

Prezes oraz pozostali Członkowie Rady Regionalnej pełnią swoje fukcje społecznie (bez wynagrodzenia). Osoby te otrzymują ryczałtowe wynagrodzenie za odbywane kwartalnie posiedzenia w wysokosci od 200 do 300 zł brutto (zależnie od pełnionej funkcji).

Przewodniczący oraz pozostali Członkowie Komisji Rewizyjnej pełnią swoje fukcje społecznie (bez wynagrodzenia). Osoby te otrzymują ryczałtowe wynagrodzenie za odbywane kwartalnie posiedzenia w wysokosci od 200 do 250 zł, zależnie od funkcji.

Władze


Regionalna Rada
 • Joanna Żukowska-Kalita – Prezes
 • Danuta Wójcik – były Członek Rady Regionalnej - Zastępca prezesa - (od IV 2019 r. do do X 2022 r.)
 • Dorota Mikulska – Członek Rady Regionalnej- Sekretarz
 • Marek Błaszczak – Członek Rady Regionalnej - Skarbnik
 • Henryk Dąbrowski – Członek regionalnej Rady
 • Maciej Miotła – Członek regionalnej Rady
 • Stefan Wójcicki – Członek regionalnej Rady
Komisja Rewizyjna
 • Maria Malczewska – Przewodnicząca Regionalnej Komisji Rewizyjnej
 • Małgorzata Maciąg – Członek Regionalnej Komisji Rewizyjnej
 • Grażyna Sas – Członek Regionalnej Komisji Rewizyjnej
 • Marek Błaszczak
 • Halina Czapczyńska
 • Henryk Dąbrowski
 • Dorota Mikulska
 • Stefan Wójcicki
 • Danuta Wójcik
 • Joanna Żukowska-Kalita

Zadaj pytanie


Administratorem danych osobowych jest Polska Izba Biegłych Rewidentów, al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, e-mail: biuro@pibr.org.pl (zwana dalej "PIBR"). Czytaj całość Informujemy, iż Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych osobowych, adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, adres email: iod@pibr.org.pl. Dane osobowe gromadzone poprzez formularz kontaktowy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w celach kontaktowych, przy czym prawnie usprawiedliwiony cel administratora danych rozumiany jest jako prawidłowa identyfikacja osoby zainteresowanej i udzielenie odpowiedzi na pytanie. Dane podane w tym celu będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi, zgodnie z wnioskiem osoby zainteresowanej. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej/jego danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do realizacji ww. celu. Jednocześnie informujemy, iż Pana/Pani dane osobowe mogą zostać ujawnione pracownikom oraz współpracownikom PIBR, a także podmiotom współpracującym, na podstawie zawartych umów powierzenia, zapewniającym odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych osobowych. Ukryj

Kontakt


Regionalny oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Lublinie

Godziny otwarcia biura:

Poniedziałek: 10.00-14.00
Wtorek, Środa, Czwaretk: 8.00-12.00


ul. Jana Sawy 6/201
20-632 Lublin
tel./fax: 81 528 06 91

tel.kom. 798-400-762
e-mail: lublin@pibr.org.pl
Obsługa RO PIBR w Lublinie - Karolina Jędrak

Inspektor Ochrony Danych

Michał Sztąberek
e-mail: IOD@pibr.org.pl

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR