Regionalny oddział w Lublinie

O oddziale

Regionalne oddziały PIBR powstały w wyniku uchwały I Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów w sprawie powołania Regionalnych oddziałów Krajowej Izby Biegłych Rewidentów (obecnie Polska Izba Biegłych Rewidentów) z 20 czerwca 1992 r. Stanowi ona, że regionalne oddziały powstaną w miejscowościach, w których znajdują się siedziby Okręgowych Oddziałów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (SKwP) i obejmować będą biegłych rewidentów z terenu działania Oddziału Okręgowego SKwP.

Regionalne oddziały zostały utworzone, aby zapewnić właściwe funkcjonowanie PIBR i działalności zawodowej biegłych rewidentów.

Prezes oraz pozostali Członkowie Rady Regionalnej pełnią swoje fukcje społecznie (bez wynagrodzenia). Osoby te otrzymują ryczałtowe wynagrodzenie za odbywane kwartalnie posiedzenia.

Przewodniczący oraz pozostali Członkowie Komisji Rewizyjnej pełnią swoje fukcje społecznie (bez wynagrodzenia). Osoby te otrzymują ryczałtowe wynagrodzenie za odbywane kwartalnie posiedzenia.

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR