Regionalny oddział w Lublinie

Szkolenia

Dostępne szkolenia

Informacje dodatkowe

Informacje dotyczące szkoleń:

  • Szkolenia on-line odbywają się za pomocą platformy ClickMeeting
  • Po zarejestrowaniu się i wniesieniu opłaty uczestnik otrzyma 24 godziny przed zajęciami e-mail z linkiem umożliwiającym dostęp do szkolenia.
  • Podstawą do uzyskania zaliczenia szkolenia jest obecność na zajęciach, aktywny udział w nich oraz przystąpienie do testu sprawdzającego poziom uzyskanej wiedzy.
  • Szkolenie zostanie zrealizowane, jeśli zbierze się grupa minimum 10 osób.
  • Opłatę prosimy uregulować przelewem na rachunek bankowy: 71 1020 3150 0000 3702 0003 4355  - podając imię i nazwisko uczestnika oraz datę szkolenia.
  • Po uregulowaniu należności zostanie wystawiona faktura VAT, zgodnie z danymi w zgłoszeniu.
  • Zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu on-line wysłane zostanie na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail.
  • Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany wykładowcy, terminu lub odwołania szkolenia.

Zapisz się na szkolenie

Dane uczestnika

Podaj imię
Podaj nazwisko
+48
Podaj poprawny adres e-mail

Adres do korespondencji

Podaj kod pocztowy
Podaj miejscowość

Wybierz szkolenie

Administratorem danych osobowych jest Polska Izba Biegłych Rewidentów, al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, e-mail: biuro@pibr.org.pl (zwana dalej "PIBR"). Czytaj całość Administratorem Bezpieczeństwa Informacji (od 25.05.2018 r. zwanego "Inspektorem Ochrony Danych") powołanym przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów jest Michał Sztąberek, adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, adres email: iod@isecure.pl. Dane osobowe gromadzone poprzez formularz kontaktowy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w celach kontaktowych, przy czym prawnie usprawiedliwiony cel administratora danych rozumiany jest jako prawidłowa identyfikacja osoby zainteresowanej i udzielenie odpowiedzi na pytanie. Dane podane w tym celu   będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi, zgodnie z wnioskiem osoby zainteresowanej. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do GIODO (po wejściu w życie RODO urząd ten zmieni nazwę na "Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych"), gdy uzna, iż przetwarzanie jej/jego danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do realizacji ww. celu. Ukryj

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR