Regionalny oddział w Lublinie

Biegli Rewidenci Seniorzy

10 stycznia 2024 r.

W dniu 9 stycznia 2024 roku powstał przy naszym Oddziale Klub Seniora Biegłego Rewidenta.

Wybrano Zarząd Klubu:
Danuta Wójcik - Przewodnicząca
Wiesława Franus - Zastępca Przewodniczącej
Alina Szymańska - Sekretarz

Przyjęto program działania Klubu na rok 2024 - do wglądu w Regionalnym Oddziale w Lublinie.

Biegłych Rewidentów Seniorów zapraszamy na spotkania Klubu zgodnie z przyjętym programem działania.
Logo PIBR Przejdź do strony PIBR