Regionalny oddział w Lublinie

Składka członkowska w 2024 roku

16 lutego 2024 r.

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów uchwaliła wysokość składki członkowskiej biegłych rewidentów w 2024 r.

Zgodnie z uchwałą nr 170/6a/2023 przyjętą 3 listopada 2023 r., składka członkowska w przyszłym roku wynosić będzie 1.176,00 zł (98,00 zł miesięcznie).

Niższa składka członkowska biegłych rewidentów (o której mowa w § 3 ust. 1 – 3 Zasad ustalania składek członkowskich biegłych rewidentów, stanowiących załącznik do uchwały Nr 4/2022 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 6 września 2022 r. w sprawie zasad ustalania składek członkowskich biegłych rewidentów) w 2024 r. wynosić będzie 117,60 zł (9,80 zł miesięcznie).

Treść uchwały KRBR https://www.pibr.org.pl/

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR